home keylogger windows vista download iphone descargar programa para localizar numeros celulares como rastrear leggere sms inviati da vodafone
 
Home
Despre noi
Grupul nostru
Servicii
Programe
Publicatii
Parteneri
Contact
Evenimente

EnglishRomana
Programe
Proiectul “Capacity for Integrated Urban Development: Integr-able”
GDL este partenerul român în acest proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul Operaţional Comun de Cooperare în Bazinul Mării Negre 2007-2013. Scopul proiectului este de a promova modelul dezvoltării urbane integrated în patru ţări de la Marea Neagră – Armenia, Georgia, Moldova şi România-regiunea SE. Proiectul porneşte de la experienţa pe care oraşele din SE României o au în folosirea “planurilor de dezvoltarea urbană integrată – PIDU” ca instrument de planificare urbană, şi va încerca să disemineze acest model şi în celelalte ţări participante, ţinând cont de diferenţele sistemelor administrativ şi legislativ în tările partenere. Prin acest proiect administraţiile publice locale vor avea posibilitatea să îşi sporească capacitatea de a folosi instrumente de planificare urbană integrată pentru soluţionarea nevoilor comunităţilor lor. De asemenea, prin accentul pe care îl pune pe colaborare inter-guvernamentală, proiectul îi va ajuta pe membrii administraţiilor publice locale implicaţi să intre într-o reţea de profesionişti care împărtăşesc probleme similare şi pot schimba experienţe şi bune practici relevante în context regional. (septembrie 2011 – ianuarie 2013)
Vizitaţi secţiunea Evenimente pentru informaţii despre implementarea proiectului.
Pentru mai multe detalii, vizitaţi site-ul proiectului (disponibil în curând):

   
Sprijinea implicarii comunitatii in planificarea urbana
Obiectivele proiectului finantat de catre Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe  (www.ceetrust.org ) au fost cresterea capacitatii societatii civile de a colabora cu autoritatile locale pentru implementarea noilor proceduri de implicare a publicului in planificarea urbana si teritoriala si de a elabora strategii de institutionalizare a implicarii cetatenilor in procesul de luare a deciziilor, imbunatatirea capacitatii comunitatilor locale de a implica in mod coerent cetatenii in planificare urbana si teritoriala si o crestere a constientizarii autoritatilor locale asupra importantei elaborarii planurilor urbanistice bazate pe nevoile, preferintele si sugestiile comunitatii.
Abordarea proiectului a vizat sprijin direct prin instruire si consultanta catre un numar de 20 de organizatii neguvernamentale care, la randul lor, au sprijinit autoritatile locale in domeniul mai sus mentionat.
   
Elaborarea procedurilor de informare si consultare a populatiei pentru planurile de urbanism si amenajarea teritoriului
GDL a fost desemnat prin licitatie de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor elaborator al lucrarii si co-organizator procesului de consultare in vederea elaborarii acestor proceduri.
Prin elaborarea procedurii de informare si consultare a populatiei in elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, am contribuit la atingerea urmatoarelor obiective:
  • imbunatatirea sistemului de elaborare, coordonare si planificare a politicilor si planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;
  • re-formularea procesului de luare a deciziei de intervetie in spatiul urban si in teritoriu prin includerea proceselor participative (participare cetateneasca) in configurarea, planificarea si implementarea interventiilor, in corelare cu prioritatile si necesitatile semnalate de comunitatile locale;
  • stabilirea componentelor obligatorii ale informarii si consultarii populatiei in demersurile de planificare urbana si teritoriala in corelare cu planificarea dezvoltarii si cu  procedurile de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
Analiza functionala a Guvernului Republicii Moldova
Liderul echipei care a implementat proiectul “Analiza functionala a Guvernului Republicii Moldova”, un proiect finantat de mai multi donori in anul 2006, este membru GDL. Bazat pe o metodologie  de analiza functionala agreata de ambele parti, proiectul a trecut in revista structura a aproximativ 160 de autoritati si corpuri ale administratiei centrale, inclusiv un numar de servicii publice deconcentrate si institutii subordonate ministerelor, pentru a putea identifica functiuni care se suprapun, care nu sunt in concordanta cu obiectivele nationale, nu sunt de competenta respectivei autoritati si pentru a le anula sau transfera catre alte entitati.
Crearea unor standarde pentru furnizarea de servicii catre cetateni in Kazakhstan; Ghiseu unic si participare publica
In cadrul proiectului “Support to the Development of Standards for Civil Service Provision in Kazakhstan” finantat de Uniunea Europeana, GDL a acordat asistenta specifica catre Ghiseele unice din Astana si Almaty pentru crearea cartei clientului si pentru a include standardele de performanta in operatiunile lor;  au asistat entitati pilot selectate in dezvoltarea de programe de  consultare publica si includerea acestora in operatiunile lor; au asistat de asemenea si la crearea si implementarea unui program de "formare de formatori" (in domenii ca consultarea publica si Ghisee unice) pentru a creste capacitatea instructorilor locali de a ghida si asista entitati publice de la nivel central si regional in crearea, monitorizarea si mentinerea standardelor de performanta.
Mai multe despre acest program aici (link extern)
Evaluarea analitica la nivel macro a performantelor guvernului din Kosovo
In cadrul unei echipe internationale multi-disciplinare de experti, consultantul GDL a condus o evaluare analitica a performantelor guvernului ca parte a Blue Ribbon Series Report in Kosovo, finantat de UNDP. Raportul a oferit o analiza a lipsurilor si constrangerilor existente la diferite nivele ale descentralizarii si administratiei locale, a oferit un cadru viitor de actiuni adresate nevoilor identificate atat pentru PISG cat si pentru donorii activi sau interesati sa lucreze in domeniul administratiei in Kosovo. De asemenea, s-au demarat dezbateri si discutii politice despre provocari, modele de dezvoltare si alte subiecte importante legate de administratia locala si descentralizarea in Kosovo.
Cititi acest raport aici (link extern)
Dezvoltarea Curriculei si organizarea de Ateliere de Formare de Formatori in aspecte legate de autonomia locala, OSCE/SCTM Belgrad, Serbia
Pe parcursul programului de doua luni de Formare de Formatori din cadrul proiectului “Municipal Assemblies Support Project”, castigat si finantat de catre OSCE, GDL a creat si condus un proces complex de crestere a capacitatii de instruire a Asociatiei Oraselor si Municipalitatilor din Serbia, la care au participat 24 de instructori locali. Pe parcursul fiecarui modul de instruire participantii au fost indrumati printr-un proces de invatare empiric, folosind exercitii practice in cadrul carora au simulat situatii similare celor cu care au de a face in viata reala - "invatare prin implementare" in cadrul atelierelor. In acest fel, toti instructorii, organizati in echipe, au pregatit pana la final toate ingredientele necesare pentru a conduce un atelier real de instruire de 1 zi pentru consilierii locali.
Mai multe despre acest program aici (link extern)
Prognozarea si consultarea cetatenilor pentru Planul urbanistic general al municipiului, Romania
GDL a contribuit la dezvoltarea Planului urbanistic general  2007 - 2012 al municipiului Piatra Neamt (120000 locuitori) prin crearea si implementarea procesului de consultare a cetatenilor si grupurilor de interes din cadrul comunitatii si prin analiza si prognoza dezvoltarii socio-economico-demografice.
Programul "Support for Devolution of Social Services Provision", Ministerul Muncii si Bunastarii Sociale – Kosovo
Ca membru al echipei Birks Sinclair/DFID, consultantul GDL pe probleme de descentralizare fiscala a dezvoltat analize financiare ale bugetelor locale si bugetului Ministerului Muncii si Bunastarii Sociale din Kosovo, evaluand sursele veniturilor si structura cheltuielilor, punand accent pe cheltuielile cu serviciile sociale. Consultantul a propus o distribuire a responsabilitatilor privind serviciile sociale intre nivelul central si cel local, sistem specific pentru societatile descentralizate. De asemenea, consultantul GDL a creat un sistem de granturi pentru finantarea descentralizarii serviciilor sociale la nivelul municipalitatilor si a contribuit la crearea unui document de politica pentru minister privind  transferul serviciilor sociale, axata pe: structura institutionala ceruta de un proces de descentralizare de succes, distribuirea responsabilitatilor intre nivelul central si cel local, aranjamente financiare si designul unui sistem de granturi si crestere a capacitatii la nivel central si local.
Schitarea proiectelor de cooperare inter-municipala, Romania
GDL a sustinut Ministerul Administratiei si Internelor in dezvoltarea unui proiect de asistenta si realizare de politici axat pe promovarea cooperarii intre autoritatile locale pentru imbunatatirea calitatii procesului de furnizare de servicii publice. GDL a schitat activitatile proiectului, de la evaluarea cooperarii existente pana la instruire si asistenta pentru grupuri de autoritati locale si proiecte de cooperare pilot, de la activitati de diseminare pana la evaluarea impactului politicii.
Instruire on-line, la distanta, pentru oficiali alesi locali, Romania
GDL asista Federatia Autoritatilor Locale din Romania in schitarea si implementarea unui curs de instruire la distanta adresat consilierilor locali si care cuprinde domenii ca luarea deciziilor, planificare participativa, finante publice locale, managementul comunicarii, furnizarea serviciilor publice, aspecte legate de Uniunea Europeana.
Programul "Kosovo Local Government Assessment"
Ca membri ai unei echipe internationale, consultantii GDL au contribuit cu expertiza lor o evaluare a administratiei locale din Kosovo, bazata pe 3 aspecte: cadrul legal, politici, administratie municipala si capacitatea acestora institutionala si mecanisme de transparenta si participare cetateneasca. Activitatea in acest proiect a insemnat si explorarea activitatii donorilor si PISG in domeniul intaririi administratiei locale si identificarea faptului daca PISG si autoritatile locale au capacitatea si vointa politica de a absorbi un program de asistenta tehnica. Aceasta analiza a fost finantata de catre USAID Kosovo.
Puteti gasi acest raport aici (link extern)
Atelier de Formare de Formatori in domeniul abordarii clientului serviciilor publice, Institutul de Administratie Publica din Kosovo
In cadrul proiectului “Support to the Kosovo Institute for Public Administration”, finantat de catre Uniunea Europeana, consultantii GDL au pregatit si implementat un program de formare de formatori in domeniul abordarii clientilor serviciilor publice.
Mai multe despre acest program aici (link extern)

Programul "Localizing Sustainable Development", UNDP Macedonia
Faza a doua a proiectului a oferit asistenta catre 3 municipalitati pilot pentru a-si asuma responsabilitatile descentralizate legate de provocarile socio-economice locale identificate in cadrul procesului de planificare a dezvoltarii. In cadrul acestei faze, consultantii GDL au furnizat asistenta tehnica pentru dezvoltarea capacitatii echipei proiectului in domenii ca conceptul dezvoltarii durabile, planificare strategica, rolul partilor implicate in procesele de dezvoltare ca si in schitarea unui plan de lucru anual si a ghidului operational necesar implementarii proiectului.
Mai multe despre acest program aici (link extern)

Participare la conferinta “The Principles of Partnerships - Contributions to European Integration and Development Effectiveness”, Belgrad, Serbia
In perioada 7-9 decembrie 2005, dl. Daniel Serban, Director GDL, a fost invitat la aceasta conferinta organizata in cadrul proiectului UNDP "Decentralization and Local Governance, Civic Engagement and Capacity 2015 Communities of Practice Joint Event". Dl. Serban a sustinut prezentarea "Cooperare inter-municipala: parteneriate pentru furnizarea de servicii” si a facilitat atelierul de lucru care a urmat.
Mai multe despre aceasta conferinta aici (link extern)

Schimb de experienta in domeniul Participarii Comunitatii, Conferinta UN din Brisbane, Australia
Conferinta internationala pentru Angajarea Comunitatilor a fost o initiativa a Natiunilor Unite si a Guvernului statului Queensland, Australia. GDL a fost invitat  sa sustina lucrarea "Promovarea participarii comunitatilor in administratia locala in Europa  Centrala si de Est" in cadrul sesiunii Engaged Governance: Local Government III.
Mai multe despre aceasta conferinta aici (link extern)

Al 6-lea Forum Global despre Re-inventarea Administratiei: Catre o Administratie Participativa si Transparenta
GDL a fost invitat si a contribuit activ la acest forum organizat de UN si Guvernul Corean la Seul, in perioada 24-27 mai 2005. Contributia GDL s-a axat pe  "Accesul tuturor la servicii - prin participare si responsabilizare", "Descentralizare si autonomie locala pentru o democratie participativa", "Audit pentru schimbare sociala" si "Rolul organizatiilor societatii civile in localizarea tintelor de dezvoltare ale Millennium”.
GDL a semnat The Seoul Declaration on Participatory and Transparent Governance.
Mai multe despre aceasta conferinta aici (link extern)

Asistenta pentru Cetateni si Centru Unic de Permise - Serbia Local Government Reform Program (SLGRP)
Activitatea consultantilor GDL a contribuit la eforturile programului de a ajuta autoritatile locale sa devina mai eficiente, mai responsabile si mai deschise, prin sustinerea unui numar de membri ai Echipei de participare cetateneasca ce doreau infiintarea unui Centru de Asistenta a Cetatenilor (CAC) si a unui Centru Unic de Permise (CUP) in 5 municipalitati, vazute ca solutii pentru imbunatatirea comunicarii la nivel local si a furnizarii de servicii. De asemenea, a fost schitat un plan individual si o metodologie de evaluare a impactului acestor centre si a le monitoriza performanta. Pe langa aceste activitati, consultantii GDL au oferit asistenta pentru toti membrii echipei pentru a se asigura ca CAC si CUP vor deveni mai mult decat niste simple instrumente si ca municipalitatile monitorizeaza fluxul documentelor, masoara performantele, evalueaza rezultatele si implementeaza noile procese si proceduri in cadrul operatiunilor CAC/CUP.
Servicii de asistenta tehnica in domenii ca Descentralizarea, Guvernarea Participativa, si Management Public, Romania
Consultantii GDL au oferit asistenta tehnica pentru deschiderea de Centre de Informatii pentru Cetateni si au facilitat un proces consultativ de reforma a politicii intre Guvernul Romaniei si Asociatiile de Autoritati Locale in cadrul unui program USAID. Ei au oferit asistenta tehnica catre Unitatea Centrala pentru Reforma  Administratiei Publice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pe teme legate de descentralizare; au asistat ministrul in scrierea propunerilor de amendamente la Legea cadru a Descentralizarii; au oferit asistenta tehnica pentru scrierea propunerii de viziune a  guvernului asupra descentralizarii.
Programul "Northeast Bosnia and Herzegovina Local Government Support"
Consultantii GDL  au oferit asistenta tehnica si instruire pentru infiintarea de Centre de Informatii pentru Cetateni (CIC), stabilirea unui sistem functional de inregistrare a plangerilor si reclamatiilor si crearea unui sistem functional de participare publica (in special bugetarea participativa) pentru toate municipalitatile asistate in cadrul programului: Derventa, Odzak, Samac, Srebrenik, Zvornik, Modrica, Lukavac, Orasje, Prnjavor si Brod. Consultantii au pregatit si sustinut o instruire axata pe conceptul de CIC si implementarea CIC, precum si imbunatatirea sistemului de inregistrare a plangerilor si reclamatiilor existent in fiecare municipalitate. De asemenea, s-a organizat o serie de ateliere de lucru in cele 10 municipalitati cu tema participarea publicului in procesul de elaborare a bugetului. Asistenta tehnica a contribuit la implementarea primelor activitati ale procesului de elaborare participativa a bugetului. Pana la sfarsitul lui 2004, 9 din cele 10 municipalitati au organizat si pregatit audieri publice pe buget: "Cred ca primarii apreciaza mai mult acum contactul cu cetatenii. Au afirmat ca acum stiu ca au nevoie de mai multe oportunitati pentru a veni in contact cu cetatenii pe parcursul unui an. A fost un mare succes" (Peter Ray, Consultant financiar, Programul "Northeast Bosnia and Herzegovina Local Government Support").
Modelul Rwandez de Crestere a Responsabilitatii Comunitatii (RICAM)
Activitatile de anti-coruptie au fost sustinute de catre noul Model Rwandez de Crestere a Responsabilitatii Comunitatii (RICAM), finantat de misiunea USAID in Kigali si implementat de catre ARD Inc. Acest program a fost axat pe cresterea responsabilitatii comunitatii si supraveghere la nivel local in cadrul atat a municipalitatii cat si a serviciilor publice. Modelul se adreseaza mediilor care favorizeaza coruptia pentru a preveni managementul gresit al resurselor in crestere care ajung la administratia locala districtuala. Consultantii Grupului pentru Dezvoltare Locala au condus numeroase ateliere de instruire in cateva districte selectate din Kigali si au acordat asistenta tehnica personalului din departamentele financiare districtuale ca si membrilor Comitetelor de Dezvoltare a Comunitatii. Cea mai importanta realizare a RICAM a fost programul de Formare de Formatori care a intarit capacitatea nivelului local si a furnizat planuri de instruire in domenii ca transparenta si responsabilizarea in fiecare din cele 12 provincii Rwandeze. In acest moment, fiecare provincie are instructori calificati si materiale de instruire de foarte buna calitate care pot fi folosite in toata tara si pentru diferite grupuri tinta. Mai mult, Asociatia de Autoritati Locale din Rwanda (RALGA) si Ministerul Administratiei Locale (MINALOC) au lista acestor instructori si ii pot foarte usor implica in alte programe anti-coruptie.
Georgia si Armenia: Participare Cetateneasca - Concepte si Mecanisme
GDL a condus un atelier de Formare de Formatori in cadrul proiectului Civitas Georgica "Transboundary Cooperation - Makes Citizen Participation Work", finantat de catre Charity Know-How Foundation. Scopul atelierului a fost sa puna la dispozitia Asociatiei Internationale "Civitas Georgica" (Georgia) si Asociatiei pentru Educatie si Cercetare "Millenium" (Armenia) instructori pregatiti in metode de participare cetateneasca.
Intarirea Autonomiei Locale in FYR Macedonia prin programul UNDP "Capacity Development, Transparency and Financial Accountability"
Un instructor GDL a condus o instruire axata pe management financiar transparent si responsabil in cooperare cu doi experti internationali in buget, management financiar, contabilitate si auditare. Au fost instruiti 15 experti locali in cadrul atelierului de formare de formatori care, la randul lor, au instruit 30 de alesi locali si functionari de la nivel local si regional si reprezentanti ai societatii civile.
Rwanda: Proiectul de Descentralizare Fiscala
Proiectul USAID/Rwanda de Descentralizare Fiscala a ajutat Guvernul Rwandez sa transfere anumite servicii catre autoritatile locale. Proiectul a oferit asistenta tehnica pentru ca autoritatile locale sa poata aduna suficiente resurse, sa poata administra aceste resurse si sa poata furniza in mod eficient servicii locale care sa raspunda nevoilor comunitatii. Consultantii GDL au pregatit si condus o serie de ateliere de Formare de Formatori si au oferit asistenta in timpul atelierelor pilot conduse de si pentru contabilii districtelor din Rwanda pentru a creste capacitatea acestora de a implementa un nou sistem de contabilitate publica.
Reforma Politicii Sociale: Construirea si Intarirea Parteneriatelor Stat - Societate Civila  in vederea reducerii saraciei si excluziunii sociale in Serbia
Expertul GDL a furnizat asistenta tehnica in domeniul politicilor sociale, educatiei, sanatatii si finantelor publice locale; prima etapa a inclus evaluarea situatiei prezente, recomandari catre nivelul national in patru sectoare/ ministere - bunastare sociala, educatie, sanatate si angajare - si in 4 municipalitati; de asemenea, s-au elaborat planuri de actiune pentru viitoare programe de asistenta.
 
 
 

(c) copyright 2007 Grupul pentru Dezvoltare Locala Realizat si gazduit de Pagini de Internet
learn more here whatsapp for windows 8 free download cnet software spia per iphone 6s gratis invisible keylogger for android free download rintracciare intestatario cellulare cellulari non compatibili con whatsapp